top of page

De flesta golv kommer att kräva en profil som delar två rum med olika golvtyper och höjder. Genom att använda en aluminiumprofil löses detta problem.

Detta breda utbud av aluminiumprofilprodukter och -system har utvecklats av FloorLaBs för att säkerställa den nödvändiga expansionen i trä-, parkett-, flytande parkett- och laminatgolv. Sortimentet består av kantprofiler för slutbehandling och fasthållning av parkett- och laminatgolv, profiler för sammanfogning av golvsektioner på samma nivå, kompenserande profiler med variabel tjocklek för sammanfogning av golvsektioner på olika nivåer, kantprofiler för sammanfogning av golv och väggar, hörnskyddsprofiler , nosprofiler i aluminium för trä-, parkett- och laminattrappor och många andra funktionella och snygga lösningar. Profilerna i denna kategori är alla mycket tåliga mot trafik, slitage, UV och typiska golvrengöringsprodukter.

bottom of page